Oznamy

Reality

BYTHOS s.r.o.
Správa domov, vedenie účtovníctva, realitná činnosť

Ponúkame Vám:

komplexnú starostlivosť v oblasti zabezpečenia činností spojených so správou bytových domov pre vlastníkov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov komplexnú starostlivosť v oblasti zabezpečenia činností spojených so správou,prevádzkou,údržbou a obnovou bytových domov a sprostredkovanie kúpy,predaja a prenájmu nehnuteľností.

Na trhu pôsobíme od roku 1996, v správe máme doteraz viac ako 70 bytových domov.Vyberáme z galérie:
21-thk38pred8783.jpg

< Pred rekonštrukciou >
Obnova bytového domu : Trieda Hradca Králové 38-39-40 
            stavebná sústava BaBc
       Odstránenie systémových porúch vystupujúcich
       konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie 
       obvodového plášťa, obnova interiérov.
Finacovanie:  -  Dotácie z MVaRR SR 
        -  ŠFRB
        -  Vlastné zdroje