Správa domov, vedenie účtovníctva, realitná činnosť | BYTHOS

Oznamy
21. december 2017
PF`2018
 
03. január 2017
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 
16. december 2016
PF`2017
 
05. október 2016
Vykurovanie 2016/2017
 
04. január 2016
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 

Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Reality

Služby pre Vás:

Vstupná činnosť:

 • obhliadka bytového domu, posúdenie technického stavu
 • prekonzultovanie stávajúcich zmlúv na zabezpečenie služieb
 • posúdenie stavu vykonaných periodických revízii ku dňu prevzatia bytového domu do správy
 • posúdenie stavu neplatičov a zabezpečenia ďalšieho vymáhania pohľadávok

Ekonomická činnosť:

 • vedenie účtovníctva
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov
 • zabezpečenie mesačného inkasa platieb členov spoločenstva
 • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov
 • zabezpečenie vecnej, cenovej, technickej kontroly vykonaných prác a fakturácie prác
 • pomoc pri možnostiach získania prostriedkov na financovanie obnovy bytového fondu

Technická a prevádzková činnosť :

 • zmluvné zabezpečenie všetkých spoločenstvom požadovaných služieb
 • kontrola dodržiavania ustanovení zmlúv
 • zabezpečenie poistenia bytového domu na požiadanie a podľa výberu spoločenstva
 • pravidelné technické obhliadky bytového domu
 • spracovávanie návrhov na opravy a údržbu bytového domu
 • zabezpečenie protokolárneho prevzatia vykonaných prác
 • zariadenie periodických revízii v súlade s platnými predpismi
 • odborná pomoc pri riešení všetkých technických problémov bytového domu
 • účasť pri kontrolách štátneho dozoru
 • zmluvné zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby
 • pomoc pri čerpaní úverov na obnovu bytového domu zo stav.sporiteľní, ministerstva výstavby a štátneho fondu rozvoja bývania
 • pomoc pri založení spoločenstva vlastníkov bytov

Právna činnosť:

 • poradenská činnosť prostredníctvom zmluvného firemného advokáta
 • mesačné sledovanie predpisu a platieb členov spoločenstva
 • pravidelné upomienkovanie dlžníkov
 • spracovanie nájomných zmlúv v prípade prenájmu spoločných priestorov domu
 • zariadenie komplexného právneho servisu prostredníctvom splnomocneného advokáta
 • príprava podkladov pre podávanie návrhov na súd
 • komplexné služby pri kúpe a predaji nehnuteľnosti