Vykurovanie 2016/2017 | BYTHOS

Oznamy
21. december 2017
PF`2018
 
03. január 2017
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 
16. december 2016
PF`2017
 
05. október 2016
Vykurovanie 2016/2017
 
04. január 2016
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 

Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Reality

Vykurovanie 2016/2017

splnením podmienok vyhlášky MH SR č.152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, dodávatelia tepla spustili dodávku tepla na vykurovanie.

 

KEDY SA ZAČÍNA KÚRIŤ:

a)      Ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej teploty v nasledujúcich dňoch.

b)      Vonkajšia priemerná denná teplota , tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00, 14.00, 21.00 v tieni a teplota nameraná o 21.00 sa započítava 2x a takto vypočítaná teplota nesmie byť vyššia ako 13°C.

______________________________________________________________________________

 

PREDCHÁDZAJME  PROBLÉMOM S NEDOKUROVANÍM V BYTOCH:

 

→Láskavo Vás žiadame aby ste si odvzdušnili radiátory a to tak , že všetky termostatické hlavice necháte  všetci naplno otvorené aspoň jeden deň.

 

→Po  odvzdušnení systému vykurovania , Vás láskavo žiadame aby ste si  p o   o d c h o d e   z  d o m u  skontrolovali nastavenie termostatických hlavíc a nenechávali otvorené okná . Vetranie v bytoch prevádzajte nárazovo a pri  z  a  t v o r e n ý c h termostatických hlaviciach.

 

 

V prípade problémov , požiadaviek s vykurovaním môžete volať :

A  STEFE Banská Bystrica ,a.s.:  bezplatné číslo 0800 700 700

                                                        mobil: 0918 733 666

                                                        e-mail: dispecing.banskabystrica@stefe.sk   

 

A BYTHOS s.r.o. :                       048/4145393, 0915833836, 0910904188

                                                                e-mail: bythos@bythos.sk

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 10/2016

 

vytlačiťvytlačiť | odporučiťodporučiť | záložkypridať do záložiek